ФОТОГРАФСКИ   И   ВИДЕО    УСЛУГИ
Фотографирање за матурски и апсолвентски таблоа
Изработка на колор и ЦБ фотографии од филм и дигитален фотоапарат
Фотографирање за лични документи, индекси, слободни карти, возачки дозволи, визи
Изработка на покани за родендени или крштевки
Репарирање на случајно избришани или форматирани картички од фотоапарат
Префрлање на слики од филм и сите видови на медиа картички на CD или DVD диск
Репродукција на стари фотографии и нивна репарација
Префрлање и дигитализација на сите видови видео касети на DVD или BLU RAY диск
Копирање од  CD на CD, DVD на DVD или BLU RAY дискови со видео монтажа
By Zdravko - The Last Enthusiast
Изработка на фотографии на платно, фото сложувалки, чаши со принт фотографија