ФОТОГРАФИРАЊЕ  НА  СВАДБИ
Фотографирање на свадбени свечености со професионална фото опрема и осветлување.
Фотографирање на целата свеченост и компјутерска доработка на снимените фотографии.
wedding H001 wedding H002 wedding H003 wedding H004 wedding H005 wedding H007 wedding H008 wedding H009 wedding H010 wedding H011
wedding H012 wedding H013 wedding H014 wedding H015 wedding H016 wedding H017 wedding H018 wedding H019 wedding H020 wedding H021
wedding H022 wedding H024 wedding H025 wedding H026 wedding H027 wedding H028 wedding H030 wedding H031 wedding H032 Wedding H033
wedding H034 wedding H035 wedding H036 wedding H037 wedding H038 wedding H039 wedding H040 wedding H041 wedding H042 wedding H043
wedding H044 wedding H045 wedding H046 wedding H047 wedding H048 wedding H049 wedding H050 wedding V046 wedding V047 wedding V048
wedding V049 wedding V050 wedding V051 wedding V052 wedding V053 wedding V054 wedding V055 wedding V056 wedding V057 wedding V058
wedding V059 wedding V060 wedding V061 wedding V062 wedding V063 wedding V064 wedding V065 wedding V067 wedding V068 wedding V069
wedding V070 wedding V071 wedding V072 wedding V073 wedding V074 wedding V075 wedding V076 wedding V077 wedding V078 wedding V079
By Zdravko - The Last Enthusiast
Свадбен  Photobook
Нарачка на фотографиите по избор на младенците во различни формати.
Нарачката на фотографиите  преку CD.
Фото сесија вклучена во цената од свадбениот пакет.
Изработка на  Wedding Photo Book  со  кожни корици и современ дизајн