СНИМАЊЕ  НА  СВАДБИ
Снимање со професионална видео опрема, HD камери со  HD резолуција 1920х1080 пиксели
во 16:9 формат во кој работат сите нови модели на телевизори.
Снимениот видео материјал дополнително компјутерски се едитира односно се врши
видео монтажа, најавна и одјавна шпица, вметнување музика, wedding spot и тн.
Во зависност од желбата, монтираниот материјал се префрла на DVD или BLU RAY дискови.
Во текот на снимањето може да се користи и дополнителна опрема, кранови или steady cam.
By Zdravko - The Last Enthusiast