УМНОЖУВАЊЕ  НА  ЦД,  ДВД  ИЛИ  BLU RAY  ДИСКОВИ
By Zdravko - The Last Enthusiast
Доколку имате потреба да направите копија од некое фото ЦД  или ДВД диск или пак сакате
да им дадете на вашите роднини и пријатели копии од ДВД дисковите од вашата свадба
донесете ги во нашето студио.
Ние ќе направиме копии со ист квалитет како и оригиналните.
Вршиме репарација на лошо снимени, оштетени и изгребани дискови