РЕПАРАЦИЈА  НА  ФОТОГРАФИИ ОД МЕДИА  КАРТИЧКИ
By Zdravko - The Last Enthusiast
Компјутерска репарација на случајно избришани или форматирани картички од фото апарат
Со посебна компјутерска програма се врши враќање на избришаните фотографии
Доколку по грешка ја избришете картичката треба да престанете со понатамошно сликање
и веднаш да ја донесете картичката за репарација.