ИЗРАБОТКА  НА  ФОТОГРАФИИ
Изработка на колор и црно бели фотографии од филм и секаков вид на дигитални медиуми
By Zdravko - The Last Enthusiast
(картички од фотоапарати, CD, USB меморија или од интернет - Facebook,  E-mail )
Изработка на фотографии во стандардни димензии 10х15, 13х18, 15х20, 20х30 и 30х40см
Изработка на фотографии во големи формати (постери)